Deltager spiller supermario 2

Kan spill være skadelig?

Målgruppen for denne artikkelen er foreldre og barn som kanskje er for små til å delta på dataparty? Men informasjonen kan likevel være relevant for mange.

Først og fremst vil vi informere om en generell misforståelse når det gjelder aldersgrense på spill. De finnes ikke!

I motsetning til film/tv, som er en lovpålagt aldersgrense, heter det aldersmerking på spill og settes av en organisasjon som kalles PEGI.

Kan spill være skadelig for barn og unge, skape aggresjon og voldelige hendelser?

Kort svar: Mest sannsynlig ikke

Burde foreldre bekymre seg over at barn spiller skytespill eller andre spill med høyere aldersmerking?

Kort svar: Mest sannsynlig ikke

Man leser gjerne mye om dette i media, som presenterer både forskning og lange debatt-innlegg av foreldre. På samme måte som alt annet på Internett, presenterer media det som skaper mest klikk/inntekt. Eksempelvis er kaffe farlig for deg den ene dagen og gir deg lengre liv den andre dagen.

Forskningen

I dag har alle forskningsrapporter (som vi har funnet) konkludert med at foreldre mest sannsynlig bekymrer seg unødvendig.

La oss ta Norge først. Hvor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) bestilte en rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Rapporten kostet 600.000 kr og er på 135 sider. Den tar ikke for seg noen egen forskning, men de har gjennomgått alle forskning som er publisert rundt media og vold flere 10-talls år tilbake. Rapporten konkluderer med at det ikke finnes noe gode bevis på at vi har noe å frykte når det gjelder barn, spill, aggresjon og vold.

Psykologisk.no skriver at rapporten til NOVA i tillegg til sju statelige eller uavhengige organisasjoner har kommet frem til de samme funnene. Eksempelvis Texas A&M International University (2007), Statens medieråd i Sverige (2011) og Royal Society (Engelsk 2018).

I nuläget finns ingen forskning som kan bevisa något av dessa påståenden.

Statens medieråd i Sverige (2011)

The results provide confirmatory evidence that violent video game engagement, on balance, is not associated with observable variability in adolescents’ aggressive behaviour

Royal Society (Engelsk 2018)

Hva med de som skriver at spill er skadelig?

Disse rapportene er også tatt med i de store gjennomgangene. De har blitt kommentert som svært dårlige og at de ikke følger vanlig regler/rutiner for forskning.

Forskningslitteraturen på medievold har vært et viktig våpen i amerikanske politikeres kamp mot ungdomskriminalitet og helseproblemer.

«Medievold avler vold» – reell frykt eller moralsk panikk? NOVA Rapport 8/2010

Så hvordan settes aldersmerking på spill?

PEGI (Pan European Game Information) har ansvaret for merking av spill i Norge. Aldersmerkingen settes i et samarbeid med spillselskapene. Dette forklarer de godt med både video og illustrasjoner på sine nettsider, men sier lite om forskningen og hvorfor et «skummelt» spill som Minecraft får PEGI7, mens Sims, hvor man skal bygge hus, stifte familie og skaffe seg jobb (altså simulert virkelig liv) får PEGI12.

Vi sendte en e-post til PEGI for å få et større innblikk. Til svar fikk vi at 7 år var en magisk grense på hvor vidt man klarer å skille fantasi og virkelighet – og at det var gode forskningsresultater på dette. Videre tolker vi at aldersmerkinger blir satt basert på aldergruppe spillet mest sannsynlig passer for – ikke om det er skadelig eller ikke.

…it is difficult to present an age rating system as absolute: there is no significant evidence (both in studies and in public life in the past twenty years) that children are harmed by playing a specific type of video game. That does not mean however that everything is appropriate for all ages.

Dirk Bosmans, PEGI Operations Director

Fantorangen

Et eksempel på hvordan håpløse aldersgrenser settes er blant annet NRK sin Fantorangen app, som fikk aldersgrense 9 år, pga. promping. Les mer hos NRK her.

Foreldrenes rolle

Her er noen råd fra andre organisasjoner/nyhets-kanaler:

 • Kunnskap: Skaff deg kunnskap om dataspill og hold deg oppdatert (Mediatilsynet, VG/Komplett.no)
 • Dialog: Start tidlig med å snakke med barna dine om dataspill. Vis engasjement, lytt og lær! (Mediatilsynet, VG/Komplett.no)
 • Regler: Bli enige om hvilke spill og hvor mye tid barna kan bruke, og regler for eventuell pengebruk på spill. (Mediatilsynet, VG/Komplett.no)
 • Spill selv: Spill med barna, vær aktiv og nysgjerrig. (Mediatilsynet, Redd Barna, VG/Komplett.no)
 • Sjekk aldersmerkinger. Rådfør deg med andre som kjenner spillene. (Redd Barna)
 • Snakk med andre voksne om deres holdninger og regler.  (Redd Barna, VG/Komplett.no)

Hvor mye spilletid er fornuftig?

Det er helt klart utfordringer (både teknisk og holdninger) når det kommer til hvor mye man bør la barn/ungdom få spille. Man finner stadig artikler fra fysioterapeuter og optikere som melder om økt problemer hos barn. Her finner man også en del motstridende diskusjoner, som om se på iPad eller lese bok vil ha de samme fysiologiske utfordringene?

Optiker Tony Pansell som sier til Digi.no at barn får en falsk nærsynthet. Mens Daphne Bavelier klarer spesifikk å vise til bedre syn ved spilling av action/skytespill. Kan det da være forskjell mellom enkle iPad-spill og hurtige skytespill?

NRK viste en dokumentar som heter «Det digitale dopet», hvor det beskrives avhengigheten mot sosiale medier og hva det gjør med oss. Dette er ikke direkte relatert til dataspill, men flere og flere spill får «loot» som kan ha tilsvarende effekt. Spillprodusent EA Games har fått en del beskyldninger for dette.

Våre råd

 1. Sørg for ergonomi. Pass på at barn/ungdom endrer stilling. At de har riktig skrivepult, stol, mus og tastatur som unngår slitasjeskader.
 2. Sett deg inn i hvilke spill som spilles. Kan de ha avhengighetsskapende innhold? (Fleste ungdommer spiller spill sammen med venner, og er mest sosialt)
 3. Styr spilletid. Bli enig med barnet. Fleste enheter som f.eks. Microsoft, Nintendo og Apple har mulighet til foreldrekontroll, hvor man setter opp spilletid og mer. Husk at spilling gir hjernen mer trim enn vanlig TV.
 4. Sørg for fysisk aktivitet. Eksempelvis har flere fotballag/idrettsklubber startet med e-sport, hvor «gamere» har trening sammen med fotballspillerne. Skal man bli flink i dataspill, må man være fysisk god form også.
 5. Sjekk om enkelte spill kan begrenses. Eksempelvis kan man legge inn familiefilter på GTA, som plutselig gjør et spill med 18-års aldersmerking til et familievennlig, koselig og morsomt spill for en 7-åring.
 6. Spør hvem man spiller med. For det om man har venner inne i en mikrofon, så er dette en (ofte stor) del av barnas sosiale omgangskrets.

Våre tanker (konklusjon)

På 50-tallet beskyldte man tegneserier og krimbøker for mye av det samme problemene man diskuterer rundt spill i dag. Videre gjennom årene begynte man å legge skyld på voldelige TV-serier/filmer og siden slutten av 80-tallet har spill-industrien vært i fokus.

Siste 70 år har man brukt enormt med penger på forskning om media-vold kan være skadelig, hvor 30-40 år har vært fokusert på spill. Konklusjonen er at det ikke finnes noen klar indikasjon på at det er skadelig!

Når man i tillegg mener man bør være 9 år for å høre på promping, så sier det seg litt selv at man ikke kun kan gå etter aldersgrenser.

Dette er uansett en individuell vurdering hver forelder må ta. Noen barn og unge er mer modne enn andre og noen er mer lettpåvirkelig. I generelle trekk mener vi at foreldre ikke bør bekymre seg over å la en 7 åring spille PEGI12 (f.eks. Fortnite), så lenge foreldre viser interesse og følger opp. Det beste er om man spiller sammen med barna og ser på turneringer, da får man kvalitetstid sammen, pluss at man får et større innblikk i barnas hverdag. Når man ser på turneringer og hvor store de er, så får man ofte en litt annen opplevelse av spillet og ser at det er konkurranse/sport/idrett – og ikke bare et dumt skytespill.

Til info har jeg som forfatter av denne artikkelen en 7-åring i hus. Han spiller ikke Fortnite, men det handler mer om at vi som familie spiller sammen og hvor vi synes andre spill er bedre.

For å avslutte, så oppfordrer vi til å se denne lille nyhetsreportasjen om Nintendo, hvor vi ser at bekymring er ikke noe nytt fenomen 🙂

Endringer

 • 2019.10.04: La til avsnitt om aldersgrense på Fantorangen og små endringer som «god i dataspill» til «flink i dataspill». Flyttet sitat til mer relevant plass.

Kilder

 1. http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/dataspill/#anchor_20
 2. https://forskning.no/spill-barn-og-ungdom-psykologi/blir-vi-voldelige-av-dataspill/839455
 3. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda
 4. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa110/alder_og_kjonn.pdf
 5. http://www.pressfire.no/nyheter/PC/12501/spillindustrien-vokser-kjappere-enn-antatt
 6. https://esport.dk/article/247/derfor-er-esport-en-rigtig-sport-de-tal-du-ikke-kender
 7. https://psykologisk.no/2014/09/forer-dataspill-til-mer-vold/
 8. https://www.vg.no/annonsorinnhold/smart/komplett/536-fem-rad-til-foreldre-med-barn-som-gamer
 9. https://www.barnevakten.no/dataspill-skaper-gode-problemloesere/
 10. Statens medieråd (Sverige): https://www.statensmedierad.se/download/18.6cd9b89d14fefd0c4f5cd88f/1443622077744/Valdsamma-datorspel-och-aggression.pdf
 11. Your brain on video games | Daphne Bavelier: https://youtu.be/FktsFcooIG8
 12. NOVA Rapport 8/10: «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? http://www.hioa.no/index.php/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2010/Medievold-avler-vold-reell-frykt-eller-moralsk-panikk
 13. Royal Society Open Sience: Violent video game engagement is not associated with adolescents’ aggressive behaviour: evidence from a registered report https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474
 14. https://www.digi.no/artikler/britisk-studie-unge-blir-ikke-voldelige-av-dataspill/458198
 15. The Good, The Bad and the Ugly: A Meta-analytic Review of Positive and Negative Effects of Violent Video Games av Christopher John Ferguson: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11126-007-9056-9
 16. Dette må du vite om aldersgrenser: https://www.barnevakten.no/aldersgrenser/
 17. Digi.no, Mye skjermtid sliter på barns øyne: https://www.digi.no/artikler/mye-skjermtid-sliter-pa-barns-oyne/461839
 18. NRK: Det digitale dopet: https://tv.nrk.no/program/KOID26009018
 19. Pressfire, Med spill mot mareritt: https://www.pressfire.no/nyheter/PC/3200/Med-spill-mot-mareritt
 20. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-foreldre-og-medier
 21. https://www.nrk.no/viten/ny-ntnu-studie-viser-at-gaming-ikke-pavirker-barns-sosiale-utvikling-negativt-1.14508488
 22. NRK, Google mener Fantorangen-fjerting ikke er barnevennlig: https://www.nrk.no/kultur/_-google-mener-fantorangen-fjerting-ikke-er-barnevennlig-1.14608452

1 comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *