Regler

Det vil settes opp egne regler for konkurranser og andre aktiviteter.

Les gjerne spørsmål og svar siden vår også.

1. Generelle regler

§ 1.1. Rusfritt arrangement. All form for røyking (også vape, e-sig o.l.) foregår utendørs. Snusing er lov så lenge det havner i søppelbøtten.

§ 1.2. Respekter hverandres plass rundt bordet. Du får din plass slik som andre får sin!

§ 1.3. Bruk av andre elektriske artikler en pc ustyr skal ikke forekomme utenenfor avtale med crew.

§ 1.4. Normal folkeskikk gjelder! Respekter andre og de respekterer deg.

§ 1.5. Vis hensyn til de rundt deg. Høyttalere skal ikke spilles høyere enn hva deltakerne ønsker. Lydanlegg med ekstern forsterker medbringes kun etter avtale med crew. Spilletider for deltagere vil bli gitt.

§ 1.6. Berusede personer vil ikke bli gitt tilgang til lokalet. Politi vil bli varslet hvis motsettelse.

§ 1.7. Aggressiv eller voldelig oppførsel mot andre personer aksepteres ikke. Datapartyet skal være et trygt sted.

§ 1.8. Ingen soving utenfor påviste plasser. Dette for å holde nødutgang eller rømningsveier frie.

§ 1.9. Strømpader og forgrenere skal ikke kobles til! Du vil få tildelt to uttak (1A). Ved behov for mer må avtale med crew gjøres for å beregne strømmen på din rad. Skal du koble til mer må du ha med egen forgrener. Denne  skal være jordet og godkjent. Strømmen skal brukes til pc og skjerm, ikke til vannkoker og andre hvitevarer.

§ 1.10. Følg anvisningene fra crewet. Les også informasjonen på websiden nøye.

§ 1.11. Andre sine maskiner har man IKKE lov til å røre uten lov fra eieren! Forsøk på hacking/cracking på lokale og eksterne datamaskiner er forbudt. Nettadministrator forbeholder seg retten til å loggføre slik aktivitet.

§ 1.12. Hærverk er forbudt, og vil bli politianmeldt.

§ 1.13. Framvisning av pornografi er ikke tillatt.

§ 1.14. Arrangørene tar intet ansvar for personlig datautstyr som medbringes til arrangementet. For eksempel tyveri og skade på utstyret.